Machtiging voor standaard Europese incasso (SEPA)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Naafs Natuurlijk! om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de afgesproken abonnements-gelden en/of factuurbedragen.

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Vaak kunt u ook gemakkelijk incasso's terugboeken via uw online-betaalomgeving of bankieren-app op uw smartphone.

Beveiliging