Bezig met omschakeling naar kweken van ecologische (kerst)bomen.